заобикалки

заобикалки
същ. - околен път, хитрост, извъртане, шикалкавене, усукване, изкривяване

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • без заобикалки — словосъч. направо, пряко, непосредствено, директно, право в очите словосъч. открито, прямо словосъч. решително, категорично, рязко …   Български синонимен речник

  • със заобикалки — словосъч. по околен път, не направо, косвено, посредством, отдалеч, издалеч …   Български синонимен речник

  • безцеремонно — прил. безогледно, безредно, без заобикалки, дръзко, нахално, грубо, нагло, направо, без церемонии, неучтиво, невъзпитано прил. непринудено, непресторено, фамилиарно, чистосърдечно, простодушно, наивно, естествено …   Български синонимен речник

  • заобиколен — прил. страничен, непряк, индиректен, косвен, отстрана, със заобикалки прил. уклончив прил. отклоняващ се, крив, околен …   Български синонимен речник

  • издалеч — същ. отдалеч, от разстояние, отдалеко, на разстояние същ. със заобикалки, внимателно, предпазливо …   Български синонимен речник

  • категорично — нар. изрично, точно, ясно нар. решително, без заобикалки, направо, рязко …   Български синонимен речник

  • кестерме — същ. направо, пряко, без заобикалки, през просото …   Български синонимен речник

  • косвено — нар. посредством, по околен път, не направо, със заобикалки …   Български синонимен речник

  • направо — нар. непосредствено, директно, в целта, пряко нар. през просото, кестерме нар. без заобикалки, открито, откровено, прямо, ребром нар. напълно, безусловно, абсолютно нар. решително, категорично, рязко …   Български синонимен речник

  • непосредствено — прил. направо, директно, пряко, косо, без заобикалки, близко, току до, до сами, съседно прил. тутакси, веднага прил. лично …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”